Rönnlidens Psykoterapi & Handledning

Kris i livet?

Prata med någon du litar på


Ordet kris betyder också möjlighet.  Tillsammans hittar du din väg. 

VÄLKOMMEN!


De flesta av oss kommer någon gång i livet att känna behov av att prata med någon utomstående. Det kan vara i en akut kris eller en livskris, ångest och oro, stress eller nedstämdhet. Jag heter Yvonne Wallberg Andersson och arbetar med olika metoder för att du ska lära känna dig själv och hitta dina vägar till målet.  Ibland kan det räcka med något enstaka samtal för att känna att svårigheten är hanterbar igen, ibland behövs en längre tids kontakt. Jag erbjuder även handledning för psykoterapeuter och i omvårdnad. Min mottagning finns i Helsingborg men jag erbjuder också såväl terapi som handledning online.


Mitt företag heter Rönnliden efter platsen jag bor på. När livet känns surt som rönnbär så kan du behöva hjälp att uppleva alla övriga smaker!

 

HANDLEDNING FÖR

PSYKOTERAPEUTER


Psykoterapihandledning till legitimerade psykoterapeuter samt till personer som har grundläggande psykoterapiutbildning och behöver handledning för att kunna bedriva psykoterapeutiskt arbete.

PSYKOTERAPI


Jag arbetar med olika tekniker beroende på ditt problem. Vi kommer gemensamt fram till vad som passar.

Några exempel är IPT, KBT, Narrativ terapi samt Par- och Familjeterapi.


OMVÅRDNADSHANDLEDNING


Handledning i Omvårdnad ger stöd och utveckling för de som arbetar med vård och behandling.

VEM JAG ÄRMitt namn är Yvonne Wallberg Andersson och jag är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, mindfulnessinstruktör, godkänd handledare i omvårdnad, handledare och lärare för psykoterapeuter.