Rönnlidens Psykoterapi & Handledning

OM MIG
Jag har arbetat med människor med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom inom Vuxenpsykiatrin under mer än 40 år.

Det är det mest intressanta jobb jag kan tänka mig och det har ständigt gett nya lärdomar. 


Ibland blir vi sjuka, det är troligen något som drabbar alla någon gång under livet, var ohälsan sätter sig beror på var vi är sårbara. Det viktiga är då att få igång läkningsprocessen. Vet du att du kan läkas stärks ditt mod att ta de möjligheter som livet innehåller.


Jag arbetar med olika terapimetoder med utgångspunkt från hur ditt problem ser ut och vad du själv har för idé om vad som är verksamt. Jag jobbar gärna med familjer och ser ofta att en svårighet i en generation som hanteras på nytt sätt också ger positivt avtryck hos andra familjemedlemmar.


Avseende handledning tar jag gärna handledningsuppdrag med inriktning att se till de handleddas utveckling genom process. Att som handledare få möjlighet att bidra till att bygga tillit och trygghet för att ge individen och gruppen möjlighet att nå sina mål är en förmån.

Jag kände mig väl till mods trots det svåra som jag fick hjälp med och coachning till att hitta mina egna lösningar.


Citat från en klient